Shri Rajyalakshmi Sameta Shri Bhavanarayana Swamy vari Devasthanam

Sarpavaram, Kakinada,East Godavari Dt 533005

Shri Bhavanarayana Swamy Temple is located in Sarpavaram, near Kakinada. It is devoted to God Bhavanarayana, the second name for Lord Vishnu.

IMAGE GALLERY