Shri Rajyalakshmi Sameta Shri Bhavanarayana Swamy vari Devasthanam

Sarpavaram, Kakinada,East Godavari Dt 533005

Shri Bhavanarayana Swamy Temple is located in Sarpavaram, near Kakinada. It is devoted to God Bhavanarayana, the second name for Lord Vishnu.

ABOUT PRATHISTAS

1. Lord Bhavanarayana Swamy with his consort Rajyalakshmi, manifested by Saint Narada
2. Moola Bhavanarayana Swamy manifested by Anantha, a snake
3. Pathala Bhavanarayana Swamy in the form of Vishnu on the Garuda Vahana, Who is self-manifested (Swayambhu)